Tech

WhatsApp – Sistem Panggilan Telefon Berkumpulan Untuk 4 Orang

WhatsApp memberi nafas baru apabila ia menambah sistem komunikasi panggilan telefon melalui WhatsApp secara one-to-one dan terkini platform ini memberi nafas baharu dengan menambah sistem komunikasi secara berkumpulan pula.

Panggilan telefon untuk berkumpulan ini sememangnya sangat di inginkan bagi mereka yang sering berbual secara berkelompok.

Foto: Daily Express

Dan meskipun panggilan di WhatsApp berkumpulan ini hanya terhad kepada 4 orang sahaja, ia sedikit sebanyak memberi ruang serta imej terbaru tentang sistem terbaru dari WhatsApp.

Tambahan lagi, WhatsApp akan memperbaiki sistem panggilan berkumpulan dari semasa ke semasa nanti!